Palvelukoti

Palvelukoti Sofia on Vanhustyöyhdistys Sofia ry:n perustama ja ylläpitämä palvelutalo, joka sijaitsee Laajasalossa Helsingissä. Palvelukoti on perustettu Rudolf Steinerin antroposofisten virikkeiden pohjalta parantamaan vanhusten elinolosuhteita ja yhteiskunnallista asemaa.

Palvelutalon suunnittelussa on ajateltu erityisesti tilojen esteettisyyttä ja viihtyisyyttä. Palvelukodin puolella tuotetaan viihtyisää ja virikkeellistä palveluasumista itsenäisesti omissa kodeissaan asuville vanhuksille. Sofian 14-paikkaisessa ryhmäkodissa tarjotaan tehostettua palveluasumista muistihäiriöisille vanhuksille.

Koko talon toiminnassa lähtökohtana ovat osallisuus, kiireettömyys ja ihmisen kohtaaminen.