Ihmisen yksilöllinen huomioiminen

”Me muutumme siksi mitä rakastamme”

- Verner von Heidenstam

Ryhmäkodin hoitotyön eetoksena on hyväksyä asukkaat sellaisina kuin he ovat. Kuuntelemme, miten asukkaamme toivovat itseään hoidettavan. Myötätuntoinen, hyväksyvä läsnäolo rohkaisee vanhusta ja luo hänelle turvaa.

luku

Ihmistä pitää aina kohdella kokonaisuutena, jonka takia otamme huomioon myös elämän, jonka vanhus on elänyt. Kun vanhus muuttaa taloon, toivotamme hänet tervetulleeksi uuteen elämänvaiheeseen lempilaululla.

Aloitamme tutustumisen kuuntelemalla vanhuksen elämäntarina: minkälainen lapsuus oli, entä muut elämänvaiheet. Mitä valintoja hän on tehnyt, mistä hän innostuu, mitä hän rakastaa? Kutsumme myös omaisia ja ystäviä mukaan kertomaan meille uudesta asukkaastamme.

Jokaisella asukkaallamme on omahoitaja, joka perehtyy vielä syvällisemmin vanhuksen historiaan. Vaikka vanhuksen sairaus etenee, hänen elämänsä jatkuu arjessa samanlaisena ja vanhus pysyy tärkeänä osana ryhmäkotimme perhettä. Keskustelemme hänen kanssaan eletystä elämästä ja muistoista viimeiseen päivään asti.