Ryhmäkodissa tärkeintä on hyvä olo

”Ryhmäkoti Sofia on koti, jossa yhteisö hoitaa ja rytmit kantavat synnyttäen luottamuksen, jossa turva, lämpö, huolenpito ja kunnioitus luovat tilaa yksilölliselle kohtaamiselle, kehittymiselle ja merkitykselliselle vanhuudelle.”

Ryhmäkoti on kodinomainen vaihtoehto silloin, kun muistisairas vanhus tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Palvelukoti Sofian tiloissa sijaitseva ryhmäkoti on nimensä mukaisesti vanhuksen koti, jossa tärkeintä on hyvä ja levollinen olo.

Ryhmäkodin toiminta pohjautuu antroposofiseen ihmiskuvaan, jonka mukaan ihminen on ajatteleva, tunteva ja tahtova olento. Vanhuksia hoidetaan kokonaisvaltaisesti, kaikki olemuspuolet huomioiden. Olennaista hoivatyössä on kiireettömyys ja ihmisen kohtaaminen.

Pyrimme ryhmäkodissamme siihen, että asukkaidemme elämä olisi mahdollisimman ihanaa heidän viimeisinä elinvuosinaan. Elämme asukkaidemme kanssa yhteistä arkea, ja päivät ryhmäkodissamme täyttyvät luku- ja lauluhetkistä, virkistystuokioista, musiikista ja liikunnasta.

Ryhmäkoti on useimmiten vanhukselle hänen viimeinen kotinsa. Siksi ryhmäkodissa vaalitaan kodinomaisuutta ja yksityisyyttä, mikä tarkoittaa esimerkiksi omia rakkaita tavaroita huoneissa, joustavuutta päivärytmissä sekä tilaa omille tavoille, tunteille ja ilmaisulle. Pyrimme rauhalliseen ja rohkaisevaan läsnäoloon, mikä vahvistaa vanhuksen turvallisuudentunnetta.

Dementoituneellakin vanhuksella on vielä tarve saada kokea yhteys toisiin ihmisiin, elää eheästi ja sovussa. Ihmisen perustarve kokea läheisyyttä ja huolenpitoa ei katoa elämän aikana, joten lämmin, kunnioittava kosketus kuuluu olennaisena osana päivään.

Vanhus saa pitää ryhmäkodissa kiinni omista tavoistaan ja tottumuksistaan – myös ravinnon osalta. Tarjoamamme ruoka on aina mahdollisimman luonnonmukaista, herkullista ja esteettisesti ilahduttavaa. Vaalimme kauneutta myös kattauksessa, pukeutumisessa ja sisustuksessa. Ryhmäkodissamme on aina eläviä kukkia.

Olennaista hoivatyössämme on kiireettömyys ja ihmisen kohtaaminen. Asukkaamme ovat kuningattaria ja kuninkaita, ja jokainen päivä on heidän päivänsä. Pyrimme hoitotyössä mahdollisimman vähäiseen mielialalääkkeiden käyttöön. Tämä edellyttää hoitajiltamme asukkaiden yksilöllisten luonteenpiirteiden ja tapojen tuntemusta. Käytämme luonnonmukaisia öljyjä asukkaiden ulkoisissa hoidoissa helpottamaan unensaantia ja rauhattomuutta.

Läheisen kokemuksia: ”Suosittelen ryhmäkotia kaikille”

”Ystäväni Sirkka on asunut Sofian ryhmäkodissa kolme vuotta, ja olen käynyt tapaamassa häntä kaikki nämä vuodet kaksi kertaa viikossa.

Sofian ryhmäkoti on kodikas paikka. Kaikki on kaunista, siistiä, ja huoneet ovat mukavan näköisiä. Sirkalla on huoneessaan omat huonekalut sänkyä lukuun ottamatta.

Tärkeintä on, että ryhmäkodissa jokainen asukas otetaan huomioon. Työntekijät tekevät joka hetki parhaansa, ja hoito on hyvää ja inhimillistä.  Suosittelen ryhmäkotia kaikille – ja olen itse asiassa jo suositellut monelle tutulleni!”

Arja Tolvanen, Helsinki